Rehabilitering

Vi er eksperter på rehabilitering av bolig og næringsbygg.
Byhus AS utfører alt fra mindre rehabiliteringsprosjekter til omfattende ombygginger.

Vi utbedrer også byggeskader på bolig og næringsbygg.
De seneste år har utbedret mer enn 30 000 m2 fasader og tak med omfattende byggskader for borettslag og næringsaktører.
Vi deltar tidlig i fasen gjennom tilstandskontroll, utbedringsforslag og senere gjennomføring av utbedring i samarbeid med kunden.

Prosjekter vi har utført senere tid er blant annet fasadeutbedringer på Angarde, omfattende utbedringer på Stend Mølle og i Zetlitzgate.

Vi kan selvsagt også påta oss oppdrag innen tilbygg på hus og hytter.
Ved behov er vi behjelpelig med arkitekttjenester og søknad om tillatelse til bygging.

Vi koordinerer alle fag.

Se et utdrag av våre rehabiliteringsprosjekt her.